Enterprise Europe Network w Polsce
PARP
Kwalifikator MSP

Wstęp

Wspieranie MSP jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. MSP stanowią ponad 90% wszystkich podmiotów gospodarczych, są największym pracodawcą w unijnej gospodarce i w największym stopniu przyczyniają się do jej rozwoju. Jednakże często borykają się z trudnościami w dostępie do kapitału, zewnętrznych źródeł finansowania, jak również informacji oraz infrastruktury, a także nowoczesnych technologii i innowacji, zwłaszcza we wczesnej fazie rozwoju. Z tego względu prawo unijne przewiduje liczne preferencje dla MSP, w szczególności możliwości wyższego dofinansowania w porównaniu z wysokością wsparcia dla dużych podmiotów.

Dlatego unijną definicję MSP skonstruowano w taki sposób, żeby wyłonić te podmioty, które rzeczywiście mają typowe dla MSP problemy na rynku, np. utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego planowanych inwestycji z uwagi na niską zdolność kredytową lub jej brak. Stąd restrykcyjne podejście do spełniania kryteriów kwalifikujących dany podmiot do sektora MSP, określonych w załączniku I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014 r. Kwalifikator pomoże Ci ustalić status Twojego przedsiębiorstwa, analizując kryteria określone w tym rozporządzeniu.

UWAGA!

Oprócz kryteriów dotyczących wielkości zatrudnienia oraz bilansu i obrotów w Twojej firmie istotną kwestią w procesie oceny statusu przedsiębiorstwa jest kwestia powiązań z innymi podmiotami, m.in. przedsiębiorstwami, osobami fizycznymi, uczelniami czy jednostkami samorządu terytorialnego. Kwalifikator pozwala na ocenę statusu Twojej firmy przy uwzględnieniu tego zagadnienia począwszy od kroku 3, w którym postawione jest pytanie o to, czy działasz jako samodzielny podmiot.

Z uwagi na fakt, iż programy PARP nie przewidują w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców szczególnych - innych niż dla małych przedsiębiorstw - warunków udzielania wsparcia, kwalifikator nie rozróżnia tych kategorii podmiotów. Oznacza to, że mikroprzedsiębiorcy są traktowani jako mali przedsiębiorcy.

ZAUWAŻ!

Przeprowadzenie kwalifikacji w oparciu o powyższe kryteria pozwala w większości przypadków określić w sposób jednoznaczny status przedsiębiorstwa. Należy jednak mieć na względzie, że w niektórych sporadycznych przypadkach - Zdaniem Komisji Europejskiej - nawet jeśli dany podmiot spełnia kryteria formalne uznania go za MSP, ale de facto nie boryka się z problemami typowymi dla MSP, to za takie przedsiębiorstwo nie może być uznane. Musisz zatem mieć na uwadze, że nawet jeśli kwalifikator wskaże, że jesteś małym lub średnim podmiotem, a w rzeczywistości nie masz typowych dla MSP kłopotów (co może zweryfikować PARP w trakcie analizy Twoich dokumentów) i działając na rynku bardziej odpowiadasz dużym przedsiębiorstwom, to ostatecznie możesz nie zostać zakwalifikowany do sektora MSP.

UWAGA!

Twoja przeglądarka ma wyłączoną obsługę JavaScript. Aby korzystać z kwalifikatora wymagane jest włączenie obsługi JavaScript.

    Dalej